Når kommuner drifter selv

Alle kommuner som drifter BPA selv, vil ha et kontinuerlig opplæringskrav måned for måned. I gjennomsnitt viser driftsstatistikk at det ved 60 BPA-ordninger ansettes 10 nye assistenter per måned. Assistentopplæring kan gis fortløpende hos oss, med kostnadsdekning fra fylket.

Vi har spesialistkompetanse innen totaldrift av BPA, og jobber frem ulike kursbestillinger og veiledning på alle nivå innen BPA. Når vi ser hvor viktig assistentopplæringen er, og hvor ofte det 'syndes' mot å tilby en reell opplæring, tenker vi at her må det satses kraftig! Erfaringene viser at assistenter ofte ikke har anledning til å gå på kurs på dagtid. Vi kan tilby kurstider både på dagtid  og mellom 14.00 og 19.00.

I nye lokaler sentralt i Tananger kan vi tilby 1:1 veiledning og rådgivningstjeneste, drop-in's og småkurs. Etter skole- og/eller arbeidstid passer for de fleste. Helgekurs kan også fasiliteres. Vi tilbyr universelt kursinnhold som passer for alle, temahåndbøker og supportiv telefonstøtte, noe som vil gi hver enkelt en god start på en BPA-arbeidsplass. Ikke vent med opplæringen til 'det passer for alle'. Send bestilling for tilrettelagt opplæring .

Fylkesmannens tilskudd til opplæring finnes det informasjon om på Helsedirektoratets nettsider ved å klikke her, eller på vår egen Aktuelt side.