Kvalitetsforbedringer i 2020

I mer enn 20 år har vi utviklet og jobbet med kurs- og konferanse innen personlig assistanse. Alltid under visjonen godt liv - for alle parter, - og det er alltid rom for forbedringer når vi jobber med mennesker. Alle ønsker utvikling til det bedre, og alle ønsker å se resultat av det man gjør.

Hvilke kvalitetsmål er beskrevet i din virksomhet i 2020? Vi er opptatt av å oppnå det best mulige, - den beste praksis, - og vi tror alle kan få til forbedringsprosesser som gir godt liv. Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet dekker det meste i forhold til hva som kreves når vi har ansatte i arbeid og ansvar for andre.  Vi jobber med de grunnleggende verdier; respekt og etikk, integritet, roller og identitet, forhold som makt og avmakt, den enkeltes plikt og ansvar. For arbeidsledere kan vi utdype hvordan få frem  kvalitet i BPA-ordninger, og hva ens individrettede tiltak betyr? Hovedpersoner som har mange hatter på samtidig, blir mer bevisst sin rolle og plikter i samarbeid med oss. For de fleste påvirker eksterne kurs annerledes enn 'inne på kommunehuset'. Vi er tydelige på vårt ståsted - vi leverer nøytralt og mestringsfremmende.

I flunkende nye lokaler sentralt i Tananger kan vi tilby 1:1 rådgivning, småkurs etter skole- og arbeidstid og mindre helgekurs. Velkommen innom for en kopp kaffe og uforpliktende samtale.