Personvernerklæring

GDPR Sikkerhetsarkitektur

Godt Liv’s virksomhet er i all hovedsak kurs-, veilednings- og opplæringsprosesser i offentlig sektor innen områdene rehabiliteringstiltak, helse, omsorg og personlig assistanse.

Vi har separate, eksterne servere som ivaretar personal-, lønns- og regnskapsdata, kunderegister og deltakerlister. Prinsippet om separate og logisk adskilte nettverk er utgangspunktet for hva vi forstår med god sikkerhetsarkitektur.

Databehandlersamtykke

Godt Liv AS er forpliktet til å behandle all personaldata du gir ved din kurspåmelding. Denne erklæringen beskriver hva vi bruker dataene til og hvor lenge vi beholder dataene, slik at du er informert før du bestiller veiledning eller kurs, og/eller melder deg direkte på via nettsidenes påmeldingssystem.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling dersom noe er i strid med reglene.

Databehandlerkontakt

Hovedkontakt for databehandling: Drude Berentsen, tlf 90139664, drude@godtliv.no
Delegert databehandlermyndighet: Olene Øvstebø, kan kontaktes på admin@godtliv.no

Vi innhenter persondata

For å kunne forberede, planlegge og gjennomføre kurs og opplæring, spør vi om persondata. Vi henter persondata fra nettsidenes påmeldingssystem hvor kunden selv fyller inn det som er nødvendig.

Tredjepartsleverandør som vil få data

Nettsideleverandør Papirfly AS – påmeldingsskjemaene ligger på deres server.
Tripletex AS – personarkiv og fakturaadresser ligger på deres server.
Kurssted får data om allergier og kontaktinformasjon til den som trenger tilrettelegging.

Oppbevaring av persondata

Dataene blir beholdt i opptil 3,5 år etter at arrangementet er avsluttet og regnskapet er ferdig. Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp av kurs og konsulent-tjenester lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år. Data vil bli benyttet ved avtalt tilbud om og interesse for andre kurs senere. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.