Når kommuner drifter selv

Kommuner som drifter BPA selv vil på linje med privatleverandører kontinuerlig ha et opplæringskrav. Ofte ansettes så mange som 10 nye assistenter hver måned. Opplæring er viktig og krevende.

Assistentopplæring kan gis fortløpende hos oss. Med spesialistkompetanse innen totaldrift av BPA har vi jobbet frem ulike kursbestillinger og veiledning på alle nivå innen BPA. Når vi ser hvor viktig assistentopplæringen er, og hvor ofte det 'syndes' mot å tilby en reell opplæring, tenker vi at her må det satses kraftig! Erfaringene viser at assistenter ofte ikke har anledning til å gå på kurs på dagtid.

Vi kan tilby kurstider både på dagtid og mellom 14.00 og 19.00. I Tananger kan vi tilby 1:1 veiledning og rådgivningstjeneste, drop-in's og småkurs. Ettermiddager passer ofte for de fleste, og helgekurs er populært. Vi kan utarbeide universelt kursinnhold som passer for alle, temahåndbøker og supportiv telefonstøtte, - noe som vil gi god start på en BPA-arbeidsplass. Ikke vent med opplæringen til 'det passer for alle'.