Starthjelp for BPAledere

Lederkurs og gode verktøy vil være utslagsgivende for en vellykket BPA. Enkelte setter alle kluter til for å lykkes selv, mens andre liker å ta et startkurs og få satt seg inn i det som kreves.

Som uavhengig konsulentselskap kan Godt Liv gi spesialistbistand til både endringsprosesser og oppstart av BPA-ordninger. Vi tar små og store opplæringsoppdrag. Selskapet er også rustet til tidsbegrensede driftsprosesser når BPA-ordninger ønskes prøvd ut.

Vi kan også starte opp drift av en ordning i påvente av konsesjon og valg av leverandør. Individrettede tiltak er en type 'håndarbeid' vi trives med, og med øyne for den enkeltes mestring og målretning kommer erfaringsdeling tydelig frem. De utfordringene enkelte ordninger står i har vi god erfaring fra. Vi er gode med folk og trives innenfor samarbeidsrammer. Spør oss; ring oss eller stikk innom for en kopp kaffe og uforpliktende samtale. Vi bistår der det trengs.