Starthjelp for nye arbeidsledere

Arbeidsledelse kan læres, - og for de fleste vil lederkurs og gode verktøy være utslagsgivende for en vellykket BPA. Noen ønsker straks å gå igang og setter alle kluter til for å lykkes. Mens andre trenger startkurs og skikkelig få satt seg inn i det som kreves. Vi hjelper mer enn gjerne til!

Som uavhengig konsulentselskap kan Godt Liv gi spesialistbistand til både endringsprosesser og oppstart av BPA-ordninger. Vi tar små og store opplæringsoppdrag. Selskapet er også rustet til tidsbegrensede driftsprosesser når BPA-ordninger ønskes prøvd ut. Vi kan også starte opp drift av en ordning i påvente av konsesjon og valg av leverandørtype.

Individrettede tiltak er en type 'håndarbeid' vi trives med, og med øyne for den enkeltes mestring og målretning kommer erfaringsdeling tydelig frem. De vanskelige ordningene har vi lang erfaring fra, - den beste praksis gir stabilitet. Vi er gode med folk og oppnår tillit på alle nivå. Vi trives innenfor gode samarbeidsrammer, og har kort responstid i alle forhold.

I nye lokaler i Tananger vil vi kunne tilby individuell rådgivning, småkurs etter skole- og arbeidstid, og mindre helgekurs. Spør oss om råd; ring oss eller stikk innom for en kopp kaffe og uforpliktende samtale. Vi bistår der det trengs.