BPA-kommuners sammenslåing

BPA som tiltak utfordres når 3 kommuner blir til 1, eller når en storkommune tar på seg ansvar og vertskap ved kommunesammenslåinger. Hvordan jobber man best sammen?

BPA i storkommuner har sin historie fra alle landets storbyer. Etter kommune- og fylkessammenslåinger er vi på vei inn i en ny tid hvor storbyene er blitt giganter og kommunene større. Hvordan jobber man best nå, hver for seg eller sammen? Krav til kvalitet og ansvars-fordeling utfordrer endringsviljen hos alle.

De utfordringene enkelte kommuner nå står overfor, har vi lang erfaring fra å takle. Vi vet at vår innfallsvinkel gir positiv implementering av struktur, logistikk og god oversikt. Det enkle er oftest det beste. Rimelige løsninger og enkelt bruker-grensesnitt er ressursbesparende og ikke minst brukervennlig. Våre intensjoner er å alltid lykkes med det beste resultat for alle parter.

Covid-lockdown første halvår har utfordret en hel nasjon, og ikke minst har mange blitt utfordret på BPA. Kurs, konferanser og fagdager har stoppet helt opp. Målet vil alltid være godt liv, og spesielt god BPA, ansattes trivsel og fornøyde kunder. Vi vil fortsette å bistå kommuner landet over.
Ta gjerne kontakt!