BPA-kommuners sammenslåing

BPA som tiltak utfordres når 3 kommuner blir 1, eller når en storkommune tar på seg ansvar og vertskap ved kommunesammenslåinger. Hvordan jobber man best sammen, - og hva er best for dem det gjelder?

Godt Liv begynte tidlig i 2018 å jobbe med kommuners sammenslåing av tjenester. Vi har gjort oss mange gode erfaringer! Spesielt har det vært interessant å se på kvalitet og ansvarsfordeling,  den enkeltes ansvar for eget liv - og kommunehelsetjenestens overordentlige ansvar. Fagdager og kurs som blir skreddersydd til felles internopplæring er best! En lønnssom fellessatsning for storkommunene.

De utfordringene enkelte kommuner står overfor nå, har vi lang erfaring fra å takle. Vi vet at vår innfallsvinkel gir positiv implementering av struktur, logistikk og god oversikt. Det enkle er oftest det beste. Rimelige løsninger, enkelt brukergrensesnitt og ressursbesparende og ikke minst brukervennlig. Våre intensjoner er å alltid lykkes for det beste resultat for alle parter.

Godt liv er så mangt; for arbeidstakere, arbeidsgivere og mottakere av tjenestetiltak. BPA er individrettet, men med flere parter involvert. Målet vil alltid være å lykkes med innsatsen.