Kvalitetsforbedringer

I mer enn 20 år har vi utviklet kurs og konferanser innen personlig assistanse. Alltid under visjonen godt liv, for alle parter. Alle ønsker utvikling til det bedre og se resultater av det man gjør.

Hvilke kvalitetsmål er beskrevet i din virksomhet? Vi er opptatt av å oppnå det den beste praksis, - og vi tror alle kan få til forbedringsprosesser som gir godt liv. Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet dekker det meste i forhold til hva som kreves når vi har ansatte i arbeid og ansvar for andre.  Vi jobber med grunnleggende verdier; respekt og etikk, integritet, roller og identitet, makt og avmakt, og den enkeltes plikt og ansvar. For arbeidsledere utdypes hvordan man får frem kvalitet i BPA-ordninger, og hva individrettede tiltak betyr. Hovedpersoner har mange hatter på samtidig, og blir mer bevisst sine roller og plikter i samarbeid med oss.

I nye lokaler sentralt i Tananger kan vi tilby 1:1 rådgivning, småkurs etter skole- og arbeidstid og mindre helgekurs. Velkommen innom for en kopp kaffe og uforpliktende samtale.