Kvalitetsforbedringer i 2022

I mer enn 20 år har vi utviklet kurs og konferanser innen personlig assistanse. Alltid under visjonen godt liv, for alle parter. Alle ønsker utvikling til det bedre, og det å se resultater av det man gjør.

Hvilke kvalitetsmål er beskrevet i din virksomhet i 2022? Vi er opptatt av å oppnå det best mulige, - den beste praksis, - og vi tror alle kan få til forbedringsprosesser som gir godt liv. Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet dekker det meste i forhold til hva som kreves når vi har ansatte i arbeid og ansvar for andre.  Vi jobber med grunnleggende verdier; respekt og etikk, integritet, roller og identitet, makt og avmakt, og den enkeltes plikt og ansvar. For arbeids-ledere utdypes hvordan man får frem kvalitet i BPA-ordninger, og hva individrettede tiltak betyr. Hovedpersoner har mange hatter på samtidig, og blir mer bevisst sine roller og plikter i samarbeid med oss. For de aller fleste påvirker eksterne kurs annerledes enn 'på kommunehuset'. Vi er tydelige på vårt ståsted - vi leverer nøytralt og mestringsfremmende.

I flunkende nye lokaler sentralt i Tananger kan vi tilby 1:1 rådgivning, småkurs etter skole- og arbeidstid og mindre helgekurs. Velkommen innom for en kopp kaffe og uforpliktende samtale.