Drahjelp for nye arbeidsledere

Vi kan tilby starthjelp til nybegynnere og drahjelp til de mer komplekse ordningene.

Som uavhengig konsulentselskap kan Godt Liv gi spesialistbistand til både endringsprosesser og oppstart av BPA-ordninger. Vi tar små og store opplæringsoppdrag. Selskapet er også rustet til tidsbegrensede driftsprosjekter av BPA-ordninger som ønskes prøvd ut, eller i påvente av konsesjon og valg av leverandørtype.

Individrettede tiltak er en type 'håndarbeid' vi trives med, og med øyne for den enkeltes mestring og målretning kommer erfaringsdeling tydelig til sin rett. Utfordringer med 'de vanskelige ordningene' har vi erfaring fra, og hvordan den beste praksis blir til stabilitet. Vi er gode med folk, og oppnår tillit og godt samarbeid.