BPA-kommuners sammenslåing

BPA som tiltak utfordres når 3 kommuner blir 1, eller når en storkommune tar på seg ansvar og vertskap ved kommunesammenslåinger. Hvordan jobber man best sammen, - og hva er best for dem det gjelder?

Godt Liv begynte allerede i 2018 å jobbe med kommuners sammenslåing av tjenester og høstet mange erfaringer. Spesielt har det vært interessanst å se på ansvarsfordelingen,  den enkeltes ansvar for eget liv - og kommunehelsetjenestens ansvar. Fagdager og kurs som er skreddersydd til felles internopplæring blir best! En lønnssom fellessatsning for storkommunene som sikrer godt rotfeste.

Det finnes utfordrende BPA-problemstillinger som mange kommuner står overfor. Dette har vi lang erfaring fra å takle. Vi vet at våre metoder virker - både ved implementering av struktur, logistikk og enkle oversikter. Det er billig, enkelt, ressursbesparende og ikke minst brukervennlig. Våre intensjoner er å alltid lykkes for det beste resultat utfra alle parters motivasjon.

Godt liv er så mangt; for arbeidstakere, arbeidsgivere og mottakere av tiltak. BPA er individrettet, med flere parter involvert. Hvor fokuset først og fremst skal rettes - er opp til den som bestiller. Målet vil alltid være å lykkes med innsatsen.