Når BPA-kommuner slås sammen

Trenger dere bistand til ansvarsfordeling eller opplæring i BPA ved kommunesammenslåing? Ta kontakt med Godt Liv for å høre hva vi kan tilby.

Godt Liv begynte allerede i 2018 å jobbe med kommuners sammenslåing av tjenester. Spesielt har det vært nyttig å få tydeliggjort ansvarsfordeling ved BPA. Ansvar for eget liv, brukeransvaret - og kommunehelsetjenestens ansvar. Fagdager og kurs som er skreddersydd til felles internopplæring blir best! En lønnssom fellessatsning for storkommunene som sikrer godt rotfeste. Det finnes utfordrende BPA-problemstillinger som mange kommuner står overfor, men dette har vi lang erfaring med å takle. Vi vet at våre metoder virker - både ved implementering av struktur, logistikk og enkle oversikter. Det er billig, enkelt, ressursbesparende og brukervennlig. Våre intensjoner er alltid å få det til, og lykkes med det!