2019 BPA-kurs Stavanger

26.03.2019 kl. 12.00-16.00 Hva er BPA og hva innebærer jobben som BPA-assistent?

Da gleder vi oss til en kursdag der vi retter oppmerksomheten mot BPA og yrket som assistent i Godt Liv.

Vi samles i Tananger på Hotell Hummeren i spisesalen, og for de av dere som har lyst på lunsj, serveres den kl. 11.30. Kurset tar til i møterommet Skonnerten, du finner dette inn i gangen ved sofagruppen i resepsjonen.

11.30     Lunsjbuffet

12.00     Hva er BPA? Litt historikk og om hvor vi er i dag

13.00     Retningslinjer og lovpålegg

14.00     Kommunikasjon, etikk og respekt

15.00     Turnus, hjelpeturnus, ferieplanlegging og gjennomføring

16.00     Oppsummering og takk for i dag