Godt Liv BPA - Hvordan kan jeg bli en god arbeidsleder?

10.12.2018 - Sola Strandhotell Ledelse av BPA kan være en utfordring. Jobben må gjøres etterrettelig, dokumenterbar og ivareta ansatte.

Kurset går over 1 dag, og avholdes på koselige Sola Strandhotell. Deltakerne får garantert mye ut av et slikt intensivt kurs.

Av innholdet kan nevnes:

Hvordan og med hvilke verktøy kan BPA ordningen bli god
Mål med BPA, vedtakets betydning for innhold og rapportering
Praktisk empati - jobbroller og etikk i praksis
Taushetsplikt og assistentens mandat på jobb og i fritiden
Gjeldende lovverk
Årshjul, turnus, ferie, fravær, rekruttering
Vi bruker gode eksempler, viser til gode resultater, snakker om utfordringer som kan oppstå og mye mer.

Det viktigste med et slikt kurs er å bygge opp motivasjon og realistiske forventninger til godt liv med assistanse.
BPA skal for mange vare livet ut, man skal ha assistanse hver eneste dag. Da er det lurt å starte godt!
I tiden etter kurset ta vi gjerne imot henvendelser på mail eller telefon for veiledning og avklaringer.

Påmelding:  Klikk på kalenderens aktuelle dato og fyll ut påmeldingsskjemaet der
Pris:            3.800,- for vedtakseier og representanter fra BPA-leverandører og kommuner
1.800,- for medledere, assistenter og pårørende

Vær obs på at det kan søkes om opplæringsmidler som dekker kursutgiftene per ordning.
Søknad om midler sendes Fylkesmannen.

Velkommen til Godt Livs kurs!