BPA Assistentkurs, November 2018

19.11.2018 kl. 10.00-15.00 - Oslo Plaza Assistentkurs - er det så nøye da?

Hvem kan være assistenter, og hvordan jobber en assistent?

Nye assistenter får et godt innblikk i et yrke man ikke kan utdanne seg til, og et mer kvalifisert utgangspunkt til å søke assistentjobb, både små og større stillinger.

I alle våre tidligere kursleveranser ble spesielt de ‘abstrakte temaene’ nyttige for jobbforståelsen.  Herunder temaene respekt, integritet og etikk i praksis. Gjennom ti års BPA-drift så vi på nært hold hvordan den enkeltes holdning og utøvelse måtte endres og komme på plass før en assistanseordning kunne sies å være vellykket. Uten god nok opplæring tror vi ordningene vil kunne bli selvutslettende, og i de neste to årene vil man stå i fare for å se at vedtak endres fra BPA til punkttjeneste og velferdsteknologi.

Godt Liv har over 20 års erfaring med BPA, og vi har arrangert et utall assistentkurs- og samlinger. Assistentene takker inderlig etterpå, og forteller om bedre arbeidsdager og mer engasjement i jobben.

Bli informert og motivert til et interessant yrke ved å ta en 'forskole' til å læres opp i andres liv!


Meld deg på kurs i kalenderen vår. Fyll ut påmeldingsskjema med de tidspunktene du kan delta.
Vi åpner opp for delvis deltakelse dersom man ikke kan være med gjennom hele kurset. Det viktigste er å få med noe som kan være til nytte. Legg melding om den tiden du kan delta i tekstfeltet til høyre.

Vær obs på at det kan søkes om opplæringsmidler som dekker kursutgiftene per ordning.
Søknad om midler sendes Fylkesmannen.

Velkommen til Godt Livs kurs!