BPA Assistentkurs, November 2018

Oslo Plaza 20.11.2018 kl. 12.00-19.00 Assistentkurs - er det så nøye da?

Assistentkurs; må man eller bør man gå på kurs?  Er det så nøye da?

Programmet følger. Invitasjon sendes ut til vedtakskommuner og private leverandører av BPA.