BPA Forkurs, November 2018

05.-06.11.2018 kl. 10.00-15.00 Oslo Plaza Et startkurs for dem som vurderer om de passer å ha BPA, for representanter fra kommuner og pårørende ønsker å lære behovs- og abilitykartlegging for brukerstyrt BPA.

Programmet følger. Invitasjon vil bli sendt til alle vedtakskommunene og private leverandører av BPA i løpet av sommeren.