BPA Kommunekurs, Oktober 2018

22.10.-23.10.18 kl. 10.00 - Kommunekurs Bestillingskurs

Arbeidsleders og Assistentens arbeidsplass hjemme og ute, god ledelse, enklere verktøy og riktige rutiner
Vi ser på assistentenes vikår, etiske refleksjoner, empatisk nærhet og profesjonalitet.

Dag 1
Assistentene har behov for møtearenaer, denne muligheten på et assistentkurs er faktisk den beste plassen for det.
Vi er svært aktsomme når det gjelder taushetsplikt. Kjempeviktig, fordi en assistent kan støte på store utfordringer når det gjelder etiske spørsmål, rolleforståelse, taushetsplikten, arbeidsrettslige ting. Hvordan blir man en flink assistent? Hva er 'flinkt' - og hvem jobber jeg for? Hva vil det si å jobbe tett på, og hvordan må jeg forholde meg?

Dag 2
Arbeidslederes motivasjon er sterk for å oppnå den friheten man ønsker med BPA.
BPA er noe man får et vedtak på, men resten må man jobbe med selv, hver dag fremover.
Vi ser på hvordan en med enkle rutiner, gode verktøy, små temahefter m.fl kan lede på en god måte.
Årets 4 årstider - årshjulet, rollebevissthet, arbeidsmiljølov, ferieavvikling og hjelpeturnus.

Programmet settes opp sammen med kommunen. Invitasjon sendes arbeidslederne og assistentene direkte.