Kvalitetsforbedring ved hjelp av Godt Liv AS

Lang BPA driftserfaring fra kvalitetsarbeid har gjort oss kvalitetsbevisste. Vi gjør vårt ytterste for fornøyde kunder, og tilpasser gjerne fagkurs på bestilling.

Vi er opptatt av kvalitet, og tror alle kan få til forbedringsprosesser som gir godt liv. Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet dekker det meste i forhold til hva som kreves når vi har ansatte i arbeid og ansvar for andre. Vårt nyeste kurstilbud vil passe for alle; KHMS i praksis for deg og dine ansatte. Ring oss, vi vil gjerne fortelle om kursinnhold!