BPA Kurs Oslo, September 2018

24.-25.09.18 kl. 10.00-16.00 Oslo Plaza To dagers BPA-grunnkurs med Godt Liv AS og BPA-skolen. Grundig gjennomgang av verktøy og gode løsninger.

Kurset går over to dager, avholdes på Oslo Plaza som har huset BPA-kurs i flere ti-år, og er godt tilrettelagt.
Kursledere er Hege Weimand Larsen, BPA Skolen og Drude Berentsen, God Liv AS.
Påmelding til dette kurset går via Omsorgsjuss AS som du finner på linken her

Av innholdet kan nevnes:

Hvordan og med hvilke verktøy kan BPA ordningen bli god
Mål med BPA, vedtakets betydning, innhold og rapportering
Praktisk empati - jobbroller og etikk i praksis
Taushetsplikt og assistentens mandat på jobb og i fritiden
Gjeldende lovverk
Årshjul, turnus, ferie, fravær, rekruttering
Vi bruker gode eksempler, viser til gode resultater, snakker om utfordringer som kan oppstå og mye mer.

Forventningene de fleste har til et godt liv med assistanse er reelle, BPA skal for mange vare livet ut. Noen må ha assistanse hver eneste dag, flere ganger til dagen - og det skal skje på en god måte, hver vakt, hver dag.
Da er det lurt å starte godt med et BPA-faglig hode og hjerte!

Vi følger gjerne opp etter kurset, da kan vi ta imot henvendelser på mail eller telefon for veiledning og avklaringer.

Påmelding:  Klikk på kalenderens aktuelle dato og fyll deretter ut påmeldingsskjemaet.
Pris:                 6.800,- for vedtakseier og representanter fra BPA-leverandører og kommuner
1.800,- for medledere, assistenter og pårørende

Detaljer program kommer på denne siden i løpet av august.
Invitasjon blir sendt direkte til vedtakskommuner og private leverandører av BPA.

Fylkesmannen kan gi tilskudd til kurs om BPA under tilskuddsordningen for «Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd» (statsbudsjettets kapittel 0761, post 68). Søknadsfristen har tidligere år vært 1. april. Kontakt Fylkesmannen lokalt for mer informasjon.

Siden oppdateres i august, følg med, ring meg gjerne på 90139664 (Drude)
Fortsatt god sommer!

Programmet følger. Invitasjon vil bli sendt til alle vedtakskommunene og private leverandører av BPA i løpet av sommeren.